MEMBANTU ANAK-ANAK UNTUK SENTIASA SELAMAT, RIANG DAN BERPENGETAHUAN

PENGENALAN: 

BERSERONOK DAN PENCAPAIAN
Pembelajaran boleh menjadi seronok bagi kanak-kanak kecil – mereka boleh mengkaji, menyiasat, menemui, mencipta mengamalkan, berlatih, mengulangi, menyemak dan menyatukan pengetahuan perkembangan, kemahiran, pemahaman dan sikap mereka. Dalam Peringkat Asas, kebanyakan daripada aspek pembelajaran ini di bawa bersama melalui bermain dan bercakap.
Sekolah berusaha untuk menukar ke polisi baru dipanggil Setiap Kanak-kanak Penting dan ini adalah prinsip penting ia bertujuan untuk diamalkan:

sihat
selamat
seronok dan mencapai
membuat sumbangan positif
mencapai kesejahteraan ekonomi


PERKEMBANGAN PERIBADI, SOSIAL DAN EMOSI
kanak-kanak belajar untuk menghormati diri sendiri dan lain-lain.
kanak-kanak belajar tentang perhubungan dan persahabatan
kanak-kanak memupuk cinta untuk belajar
kanak-kanak mendapat keyakinan dan berdikari
KOMUNIKASI, BAHASA DAN KENAL HURUF
·         belajar untuk berseronok bercakap dan mendengar dan mengambil giliran dalam perbualan
·         belajar untuk berkongsi dan menikmati rangkaian cerita, kata-kata berima, puisi, muzik, lagu dan puisi
·         membangun bahasa, penulisan awal – dan kemahiran membaca
·         Matematik dan menyelesaikan masalah
·         Melihat corak dan membuat sambungan
bekerja dengan nombor, bentuk, ruang dan ukuran
mengira, menyusun dan memadan
Pengetahuan dan pemahaman mengenai dunia:
·         pemeriksaan teliti, pemerhatian, penyelesaian masalah, perbincangan
·         belajar untuk menggunakan komputer, kamera dsb
·         Soalan akhir terbuka seperti “Bagaimana boleh kita?” dan “Apa akan berlaku jika...?”
·         Perkembangan Fizikal:
·         belajar kesedaran mengenai ruang, diri mereka sendiri, dan yang lain
·         bergerak dengan keyakinan dan imaginasi, dan keselamatan – di dalam dan di luar
·         bergerak dengan kawalan dan koordinasi
·         berjalan sekeliling, di bawah, di atas dan melalui peralatan pengimbangan dan memanjat


PERKEMBANGAN KREATIF
Belajar untuk meluahkan dan menyampaikan idea, pendapat dan perasaan dengan mengguna pelbagai jenis bahan yang meluas, alatan, memainkan peranan berimaginasi, pergerakan, mereka bentuk dan membuat, lagu dan alat muzik

Comments

Popular posts from this blog

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

Ayuh mari kita kenali kanak-kanak Autisme

Mendidik anak-anak dari perspektif Islam.